Muzeum Historii Katowic Repozytorium

Kategorie

O projekcie

W ramach projektu utworzono profesjonalną pracownię digitalizacji zbiorów oraz przeprowadzono pełną digitalizację 4 tys. obiektów w celu udostępnienia ich on-line. Digitalizacja muzealiów odbyła się zgodnie z definicją przyjętą przez Międzymuzealną Grupę do Spraw Digitalizacji „DigiMuz”. Postać cyfrową nadano wizerunkom muzealiów oraz ich danym opisowym. Cały materiał zabezpieczony został na macierzy dyskowej, przeznaczonej wyłącznie do archiwizowania dokumentacji wizualnej. Udostępnienie i popularyzacja zasobów kultury w Internecie stanowi podstawowy cel projektu digitalizacji. Dzięki temu działaniu informacje o obiektach są dostępne szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej Muzeum. [...]

Fundusze europejskie logo