Muzeum Historii Katowic Repozytorium

O projekcie

W ramach projektu utworzono profesjonalną pracownię digitalizacji zbiorów oraz przeprowadzono pełną digitalizację 4 tys. obiektów w celu udostępnienia ich on-line. Digitalizacja muzealiów odbyła się zgodnie z definicją przyjętą przez Międzymuzealną Grupę do Spraw Digitalizacji „DigiMuz”. Postać cyfrową nadano wizerunkom muzealiów oraz ich danym opisowym. Cały materiał zabezpieczony został na macierzy dyskowej, przeznaczonej wyłącznie do archiwizowania dokumentacji wizualnej. Udostępnienie i popularyzacja zasobów kultury w Internecie stanowi podstawowy cel projektu digitalizacji. Dzięki temu działaniu informacje o obiektach są dostępne szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej Muzeum. Ponadto w ramach projektu zostało stworzone wirtualne Muzeum 3D, co z pewnością spowoduje zwiększenie liczby odbiorców oferty. Projekt przyczynił się również do zwiększenia dostępności e-usług publicznych.

Fundusze europejskie logo